SUKCES UCZENNIC Z KL. 2 TECHNIKUM LOGISTYCZNEGO

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku we współpracy z Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w ramach wojewódzkiego programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek”, zorganizowała II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018, które odbyło się 19 lutego w Łomży. Spotkanie młodzieży zainaugurował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, który zwracając się do uczniów podkreślił niebagatelną rolę służb mundurowych w zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom, ochrony polskich granic i ładu wewnętrznego.

W ramach II Forum Klas Mundurowych przeprowadzono konkurs o puchar Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego, składający się z czterech etapów: testu wiedzy, symulacji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, testu sprawności fizycznej oraz testu umiejętności strzeleckich. Do zawodów przystąpiło 19 trzyosobowych drużyn z klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego. Naszą szkołę reprezentowała drużyna z kl. 2 technikum logistycznego w składzie:

- Marta Szota

- Wiktoria Kułakowska

- Małgorzata Michaluk

Dziewczęta zajęły zaszczytne trzecie miejsce i otrzymały w nagrodę puchar oraz dyplom. Do zawodów uczennice przygotowywały się pod okiem hajnowskich policjantów. Zapewne przydały im się również lekcje edukacji dla bezpieczeństwa, prowadzone przez pana Jarosława Rogozę oraz zajęcia z wychowania fizycznego pani Bogusławy Bójko-Pietroczuk. Podczas konkursu uczennicami opiekował się pan Mariusz Płochocki, funkcjonariusz KPP w Hajnówce, uczący w naszej szkole podstaw wiedzy o służbach mundurowych.

Zwycięskiej drużynie składamy gratulacje, życząc dalszych sukcesów.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ