SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO W HAJNÓWCE

Pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Hajnówce, pani Marta Pawluczuk i pan Mikołaj Golonko, 9 lutego spotkali się z uczniami technikum budownictwa Zespołu Szkół Zawodowych. Przedstawili oni młodzieży struktury organizacyjne wydziału oraz zakres zadań i obowiązków jego pracowników.

Słuchacze dowiedzieli się, jakie czynności należy wykonać oraz jakie dokumenty przygotować, aby uzyskać pozwolenie na budowę, czy też rozbudowę budynku. Goście opowiedzieli także o zmianach w zakresie prawa budowlanego, wchodzących w życie od stycznia 2018 roku. W ramach edukacji budowlanej uczniowie mieli możliwość dokładnego zapoznania się z prowadzeniem spraw dotyczących przepisów techniczno-budowlanych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, poznania zmian w pozwoleniach na budowę w przypadku istotnego odstąpienia od warunków wydanego pozwolenia. Pan Golonko przypomniał również uczniom, co według prawa budowlanego możemy nazwać budynkiem, budowlą lub obiektem małej architektury.

Było to jedno ze spotkań informacyjnych, które mają na celu przybliżyć młodzieży działalność Wydziału Budownictwa i Architektury w ich mieście. Uczniowie technikum budowlanego zyskali możliwość poznania zasady pracy i wymagań stawianych pracownikom, zatrudnionym w tym wydziale.

Barbara Stachera-Blaszko        

GALERIA ZDJĘĆ