WYCIECZKA KLAS MUNDUROWYCH

W środę 21 lutego klasy 1tl i 2tl z wychowawczynią p. Mirosławą Szpilko oraz p. Joanną Sapieżyńską odbyły wycieczkę do 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku. Wraz z innymi klasami o profilu mundurowym wzięliśmy udział w spotkaniu Zespołu Edukacji i Tradycji Centrum Weterana Działań Poza Granicami Kraju pt. „Udział Wojska Polskiego w działaniach poza granicami państwa”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Warszawskiego Instytutu Inicjatyw Strategicznych oraz koordynatorzy akcji pt. ,,List do żołnierza". Spotkanie rozpoczęliśmy od wysłuchania utworu pt. ,,Wagon weterana", który zobrazował nam, jak aktualnie są postrzegani weterani. Następnie została przedstawiona prezentacja o historii oręża polskiego, misjach zagranicznych oraz weteranach. Wysłuchaliśmy też wspomnień żołnierzy, którzy podzielili się z nami swoim przeżyciami, opowiedzieli m.in. o groźnych sytuacjach, jakie spotkały ich podczas misji, o relacjach z miejscową ludnością, której niejednokrotnie udzielali pomocy.

Podczas spotkania odbyło się kilka konkursów, w których mieliśmy okazję wziąć udział. Jednym ze zwycięzców został uczeń klasy 1tl Kacper Pawłowski, który otrzymał w nagrodę grę pt. ,,Wojsko Polskie - Misje Zagraniczne".

W trakcie wycieczki wysłuchaliśmy historii, opowiedzianych przez uczestników misji oraz dowiedzieliśmy się, jak funkcjonuje wojsko i na czym polegają jego działania poza granicami państwa.

Angelika Ostapczuk, Natalia Rogowska        

GALERIA ZDJĘĆ