DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Gimnazjaliści, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły średniej, mogli 15 marca, podczas dnia otwartego, nie tylko zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, ale też poznać niezwykłą atmosferę naszej szkoły.

Tradycyjnie uczniów gimnazjów powitała w murach ZSZ pani dyrektor Eugenia Karwowska. Specyfikę naszej szkoły, kierunki kształcenia i informacje o egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, egzaminie maturalnym oraz zajęciach praktycznych, praktykach i stażach przekazali pani pedagog Lucyna Wojciuk i pan Romuald Kacprzak. Gimnazjaliści dowiedzieli się, że w przyszłym roku szkolnym w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce będzie można rozpocząć naukę w:

- technikum budownictwa

- technikum ekonomicznym

- technikum informatycznym

- technikum logistycznym (klasa mundurowa)

- technikum mechanicznym

- technikum żywienia i usług gastronomicznych

- szkole branżowej

Do podjęcia nauki w Zespole Szkół Zawodowych zachęcali naszych gości nie tylko nauczyciele, ale też przedstawiciele firm współpracujących z naszą placówką. Pani Magdalena Siemieńczuk – kierownik Działu Rekrutacji i Rozwoju w firmie DANWOOD opowiedziała o porozumieniu podpisanym między przedsiębiorstwem a ZSZ, dzięki któremu uczniowie technikum budownictwa, w ramach akademii budowalnej DANWOOD-u, mogą zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi stosowanymi w budownictwie. Przyszli budowlańcy mogą też uczęszczać na dodatkowe zajęcia języka niemieckiego, odbywają praktyki i płatne staże w firmie, a najlepsi, z wysoką średnią z przedmiotów zawodowych, otrzymują co miesiąc stypendium w wysokości 150 zł, ufundowane przez DANWOOD. Absolwenci technikum budownictwa mogą też liczyć na zatrudnienie w tym bielskim przedsiębiorstwie.

Zespół Szkół Zawodowych współpracuje również z firmą PRONAR – z największym pracodawcą w regionie. W zakładach produkcyjnych przedsiębiorstwa uczniowie technikum mechanicznego odbywają już od wielu lat praktyki zawodowe. Do wyboru tego profilu kształcenia przekonywał młodzież gimnazjalną pan Andrzej Omeljaniuk – Kierownik Zakładu Produkcyjnego "PRONAR" W Hajnówce.

Przedstawiciele firm produkcyjnych, omawiając ścieżki rozwoju zawodowego absolwentów ZSZ, udowadniali, że ukończenie technikum daje szansę nie tylko na podjęcie studiów wyższych, ale też na stabilną pracę, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Nadkomisarz Bartosz Lorenc, Komendant KPP w Hajnówce przedstawił młodzieży perspektywy zatrudnienia w policji oraz opowiedział o funkcjonujących w ZSZ klasach mundurowych o profilu policyjnym. Nadkomisarz podkreślił sukces uczniów naszej szkoły w konkursie o puchar Sekretarza Stanu w MSWiA, podczas II Forum Klas Mundurowych i stwierdził, że wybór technikum logistycznego może być dobrym wstępem do podjęcia pracy w służbach mundurowych.

Gimnazjaliści, trochę znużeni ogromną dawką informacji przekazanych przez pracodawców, chętnie obejrzeli część artystyczną, która w humorystyczny sposób przedstawiała profile kształcenia i zalety naszej szkoły. Uznanie gości zyskały skecze i żywiołowe popisy taneczne w wykonaniu uczniów ZSZ, którzy nie samą nauką żyją, ale rozwijają też swoje liczne talenty.

Po obejrzeniu scenicznych popisów młodych aktorów, młodzież gimnazjalna miała okazję obejrzeć stoiska prezentujące poszczególne zawody, porozmawiać z uczniami, którzy starali się odpowiedzieć na każde pytanie młodszych kolegów. Opowiedzieli im m.in. o praktykach i stażach, odbywanych zarówno w kraju, jak i za granicą, o zajęciach sportowych, kołach zainteresowań, akcjach charytatywnych, udziale w różnorodnych projektach…

Niektórzy gimnazjaliści wyrazili też chęć obejrzenia naszej szkoły. Podczas spaceru po ZSZ odwiedzili sale lekcyjne i warsztaty szkolne. Oczywiście nie udało się im zobaczyć wszystkich zakamarków i zgłębić wszystkich tajemnic naszej szkoły. Żeby to zrobić, trzeba we wrześniu rozpocząć u nas naukę. Gorąco zachęcamy!

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ

TECHNIKUM BUDOWNICTWA:

„Do cegły cegła, a praca i przyszłość pewna!”. Kto w naszym technikum
się edukuje ten swą karierę i przyszłość buduje!  
TECHNIKUM EKONOMICZNE:
Absolwenci technikum ekonomicznego wkrótce obejmą stanowisko
księgowego, prezesa firmy czy nawet Narodowego Banku Polskiego! 
TECHNIKUM INFORMATYCZNE:
Jeśli fascynują Cię zagadki świata komputerowego zapraszamy do technikum informatycznego! Z nami poradzisz sobie z każdym oprogramowaniem i specem od komputerów zostaniesz! 
TECHNIKUM LOGISTYCZNE:
Planujemy, realizujemy, kontrolujemy, a towary i usługi płyną, jadą, fruną….
Myślisz logicznie – działasz logistycznie! 
TECHNIKUM MECHANICZNE:
Spawanie MIG-iem? Ekologiczny piec? Trafiliście pod dobry adres.
Oby nie zabrakło Wam dobrych chęci, bo nasz mechaniak
rzetelnym przygotowaniem nęci! 
TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH:
Lubisz gotować, nad garnkami czarować i marzysz, by niepowtarzalne
danie zaserwować? Przyjdź do technikum gastronomicznego,
a staniesz się mistrzem przyjęcia każdego! 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA: