ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W KLASACH MATURALNYCH

W piątek 27 kwietnia nauczyciele i uczniowie ZSZ w Hajnówce pożegnali tegorocznych maturzystów. Uroczystość odbyła się w szkolnej auli i rozpoczęła się oficjalnym przekazaniem sztandaru szkoły uczniom młodszych klas.

Czwartoklasiści usłyszeli serdeczne słowa z ust pani dyrektor Eugenii Karwowskiej, która stwierdziła, że zakończenie edukacji w szkole średniej niesie ze sobą nie tylko radość, ale jest też pierwszym krokiem w dorosłe życie i wiąże się z podejmowaniem bardzo ważnych decyzji. Pani dyrektor przypomniała również, że uzyskane w trakcie nauki w ZSZ dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe są honorowane w Polsce oraz całej Unii Europejskiej i zapewniają dobry początek zawodowej kariery. Wypowiadając się w imieniu nie tylko swoim, ale i nauczycieli, zapewniła, że wszyscy zapamiętają opuszczających mury ZSZ uczniów, którzy swoim zachowaniem ubarwiali szkolne życie.

Szczególnie serdecznie pani dyrektor pożegnała wyróżniających się maturzystów: ambitnych prymusów, społeczników, uzdolnionych szkolnych aktorów i sportowców, którzy wraz z życzeniami dalszych sukcesów otrzymali nagrody książkowe. Najlepsza uczennica Andżelika Tomaszuk – Spirydowicz, która uzyskała imponującą średnią ocen 6,0 została również uhonorowana nagrodą Starosty Hajnowskiego, wręczoną przez panią Danutę Rolę, sekretarza Powiatu Hajnowskiego.

Życzenia powodzenia na maturze i w dorosłym życiu czwartoklasistom złożyła też pani Alla Gryc, dyrektor MBP w Hajnówce, która w imieniu Burmistrza Miasta Hajnówka przekazała upominki uczniom zaangażowanym w organizację uroczystości bibliotecznych i miejskich.

Nagrody, ufundowane przez współpracującą z ZSZ firmę Danwood, otrzymali najlepsi uczniowie technikum budownictwa.

Największej grupie maturzystów nagrody wręczyła pani Mirosława Szpilko, opiekująca się szkolnym kołem PCK. Poinformowała ona zebranych, że wśród 100 krwiodawców z naszej szkoły aż 44 to czwartoklasiści, systematycznie dzielący się z potrzebującymi najcenniejszym lekiem-krwią. P. Szpilko wyraziła nadzieję, że młodsi koledzy wezmą przykład z abiturientów i zasilą szeregi honorowych krwiodawców.

Po oficjalnym apelu uczniowie udali się na ostatnie spotkania z wychowawcami. Nie były one jednak równoznaczne z ostatecznym rozstaniem ze szkołą- przed abiturientami jeszcze egzaminy maturalne. Ale to dopiero w maju, gdy zakwitną kasztanowce…

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ