RAJD ROWEROWY IM. PLUT. BOLESŁAWA BIERWIACZONKA

Rajd Rowerowy im. plut. Bolesława Bierwiaczonka, upamiętniający żołnierza, poległego w obronie Hajnówki 79 lat temu, miał w tym roku szczególny charakter ze względu na obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Wyjątkowość tegorocznego rajdu podkreślona została przez biało-czerwone koszulki jego uczestników. W ich gronie znalazła się piętnastoosobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i nauczyciele opiekujący się młodzieżą: pani Joanna Sapieżyńska, pani Bogusława Bójko-Pietroczuk i pan Grzegorz Pietraszek.

Przed rozpoczęciem rajdu przedstawiciele hajnowskich władz samorządowych złożyli kwiaty przy pomniku Bolesława Bierwiaczonka oraz na grobach żołnierzy, którzy polegli, broniąc naszego miasta. Burmistrz – Jerzy Sirak w okolicznościowym przemówieniu podkreślił bohaterstwo patrona rajdu, który dla hajnowian jest symbolem wszystkich tych, którzy przelewali krew, walcząc w obronie Ojczyzny.

Na dziesięciokilometrową trasę rajdu wyruszyło 280 rowerzystów. Po dotarciu do puszczańskiej wsi Budy, uczestnicy uczcili bohaterskiego obrońcę Hajnówki Bolesława Bierwiaczonka, składając kwiaty przed pamiątkowym obeliskiem i wspólnie wykonując polski hymn. Pani Alla Gryc – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego przybliżyła zebranym postać plut. Bolesława Bierwiaczonka i przedstawiła kalendarium najważniejszych wydarzeń z historii Hajnówki. Rajd zakończył się wspólną biesiadą przy muzyce na terenie zajazdu „U Kolarza", połączoną z rejestracją potencjalnych dawców szpiku.

Hajnowianie już po raz ósmy w ten nietypowy sposób uczcili młodego żołnierza, który poległ 17 września 1939 roku. W roku 2018 - w setną rocznicę odzyskania niepodległości, przedsięwzięcie to miało szczególny wymiar, stało się hołdem złożonym wszystkim obrońcom Polski.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ