KONKURS HISTORYCZNY „DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI”

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nauczycielki historii ZSZ w Hajnówce zorganizowały szkolny konkurs historyczny „Drogi do niepodległości”. Jego celem była popularyzacja historii państwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem dążeń niepodległościowych oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Konkurs obejmował wydarzenia z okresu od 1795 do 1918 roku (upadek państwa polskiego w XVIII w., sprawa polska w czasach napoleońskich, walki o wolność w XIX w., udział Polaków w I wojnie światowej, okoliczności odzyskania niepodległości w 1918 roku).

Konkurs odbył się 18 października. Uczestniczyło w nim 31 uczniów technikum z klas od pierwszej do czwartej. Laureatami konkursu zostali:
1. Marek Kuptel – klasa III TB
2. Małgorzata Lasota – klasa IV TL
3. Łukasz Byszczuk – klasa I TB

Przedsięwzięcie to, jedno z wielu działań podejmowanych w naszej szkole w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości, bez wątpienia przyczyniło się do lepszego poznania przez młodzież ważnych kart historii naszego kraju.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ