APEL Z OKAZJI STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Do obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości nasza szkoła przygotowywała się od początku 2018 roku. Ukoronowaniem tych przygotowań był uroczysty apel, który odbył się 9 listopada. Po wprowadzeniu do szkolnej auli sztandaru szkoły, o godzinie 11.11 wszyscy zebrani: uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. Wspólne wykonanie hymnu państwowego było nie tylko odpowiedzią na apel MEN o włączenie się w akcję „Rekord dla Niepodległej”, lecz przede wszystkim hołdem złożonym uczestnikom walk niepodległościowych i dowodem patriotycznej postawy.

Przygotowana przez młodzież, pod kierunkiem pani Anny Oksentowicz-Martyniuk, pani Barbary Sajewicz i pani Joanny Sapieżyńskiej, uroczysta część artystyczna poświęcona była Legionom Polskim i marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Uczniowie przypomnieli zebranym najważniejsze fakty historyczne związane z procesem odzyskania niepodległości oraz patriotyczne pieśni legionowe, te bardzo znane, które mogli nucić wszyscy oraz te mniej popularne, ale oddające ducha tamtych czasów. Prawie czterdziestoosobowa grupa młodzieży uczestnicząca w przedstawieniu dostarczyła słuchaczom wielu wzruszeń. Uroczystość zakończyło odśpiewanie „Roty”, pieśni która nieodmiennie kojarzy się z wolnościowymi dążeniami polskiego narodu. Apel został wysłuchany w ciszy i skupieniu, co świadczy zarówno o doniosłości przekazywanych ze sceny treści, jak i o perfekcji młodych wykonawców.

Docenili ich uczestniczący w uroczystości goście: pani Lucyna Wojciuk, dyrektor PPP w Hajnówce, pani Alla Gryc, dyrektor MBP w Hajnówce, pani Jolanta Kępa, dyrektor pionu personalnego firmy Danwood, pani Danuta Rola, sekretarz starostwa powiatowego, pani Ewa Trusiewicz-Rudnicka, przedstawicielka PSS „Społem”, sierż. szt. Mariusz Płochocki, przedstawiciel KPP. W imieniu gości głos zabrała pani Jolanta Stefaniuk, reprezentująca Burmistrza Miasta Hajnówka, która podziękowała młodzieży za wspaniałe przestawienie, będące dowodem, że patriotyczny duch w młodym pokoleniu nie ginie.

Pani dyrektor Eugenia Karwowska słowa uznania skierowała nie tylko do młodzieży, ale również nauczycieli, którzy opiekowali się młodymi artystami i dzięki którym Stulecie Odzyskania Niepodległości zostało w naszej szkole uhonorowane w szczególnie uroczysty sposób.

Na zakończenie uroczystości pani dyrektor wręczyła nagrody zwycięzcom konkursów: plastycznego „Obraz Niepodległej” i historycznego „Drogi do Niepodległości”.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ