POLONEZ DLA NIEPODLEGŁEJ

Najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem, zorganizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości, był przemarsz ulicami naszego miasta w rytmie tradycyjnego poloneza. Na czele korowodu znalazł się poczet sztandarowy naszej szkoły i pani dyrektor Eugenia Karwowska jako organizator zgromadzenia. Przedsięwzięcie, mimo iż było efektem spontanicznych pomysłów nauczycieli, musiało zostać dobrze przygotowane, a jego przebieg uzgodniony z władzami miasta i KP Policji, która zapewniła nam bezpieczeństwo.

Zanim opuściliśmy szkolny plac, ustawiliśmy się w pary oraz przypięliśmy do naszych ubrań biało-czerwone narodowe kokardy, które wcześniej zostały pracowicie wykonane przez uczniów i nauczycieli. Zaopatrzyliśmy się również w chorągiewki w barwach narodowych i tak wyposażeni wyruszyliśmy w radosnym korowodzie ulicami Hajnówki. Celem naszego przemarszu było nie tylko uczczenie Stulecia Odzyskania Niepodległości, chociaż był to cel nadrzędny, ale również pokazanie hajnowianom, że Niepodległość można sławić i na rocznicowych akademiach, i w bardziej nieskrępowany, wesoły sposób. Nasza inicjatywa spotkała się z doskonałym przyjęciem mieszkańców Hajnówki, którzy byli żywo zainteresowani przemarszem, wyrażali swoją aprobatę brawami, zatrzymywali się, aby obejrzeć korowód, a nawet fotografowali go.

Mistrzem ceremonii była pani Bogusława Bójko-Pietroczuk, która czuwała nad tym, żeby przemarsz przebiegał sprawnie, a jego uczestnicy nie mylili kroku. Jej wysiłki w tej ostatniej kwestii okazały się co prawda bezskuteczne, ale nikt się tym nie przejął. Było nam bardzo miło, że do naszego pochodu przyłączyła się pani Alla Gryc, dyrektor MBP w Hajnówce, a w jego końcowej fazie, nawet sam Starosta Powiatu Hajnowskiego pan Mirosław Romaniuk.

Nasz „polonez dla Niepodległej” zakończył się przy pomniku poświęconym Ofiarom Wojen, Przemocy i Represji, spontanicznym, chóralnym odśpiewaniem „Marszu Pierwszej Brygady” oraz odczytaniem przesłania skierowanego do młodzieży: „Przez lata nasi przodkowie (..) musieli znosić upokorzenia i przelewać krew. Ale pozostali wierni. Dzięki ich poświęceniu żyjemy w wolnym kraju. Podziękujmy im! Dbajmy o piękno języka, poznawajmy historię, szanujmy(…) narodowe symbole. Nie miejmy w sercach nienawiści, nie unośmy się honorem, nie bądźmy próżni. Bądźmy prawdziwymi Polakami!”.

Do przesłania uczniów nawiązał w swoim przemówieniu pan Jerzy Sirak Burmistrz Miasta Hajnówka, który przypomniał, że wolność, ten najcenniejszy dar, należy pielęgnować, bo złudne jest przekonanie, że została nam ona dana na zawsze. Burmistrz podkreślił, że najlepszym dowodem patriotyzmu jest sumienna praca dla dobra Ojczyzny, zarówno tej wielkiej, jak i małej, lokalnej. Starosta Powiatu Hajnowskiego pan Mirosław Romaniuk wyraził uznanie dla aktywności uczniów i nauczycieli naszej szkoły oraz zachęcał młodzież do pozostania w Hajnówce i wzmacniania Polski poprzez rozwijanie naszego regionu.

Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów pod pomnikiem i zapaleniem zniczy w hołdzie tym, którzy oddali swoje życie, walcząc za Ojczyznę.

FILMIKI

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ