KADRA DYDAKTYCZNA - ROK SZKOLNY 2023/2024

DYREKTOR SZKOŁY: Mirosława Szpilko (sm@zszhajnowka.pl)


ZASTĘPCA DYREKTORA: Anna Lasota (la@zszhajnowka.pl)

KIEROWNIK CKZ: Jarosław Golonko (ckz@zszhajnowka.pl)PRZEDMIOTY IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA Adres e-mail
Język polski Anna Cyruk ca@zszhajnowka.pl
Ala Kojło-Kubacka ka@zszhajnowka.pl
Iwona Kulesza ki@zszhajnowka.pl
Anna Oksentowicz-Martyniuk oa@zszhajnowka.pl
Język angielski Agnieszka Grodzka gr@zszhajnowka.pl
Maria Misiejuk mm@zszhajnowka.pl
Małgorzata Filipowicz
fm@zszhajnowka.pl
Marcin Czabaj mc@zszhajnowka.pl
Język niemiecki Anetta Mackiewicz am@zszhajnowka.pl
Ewa Wasiluk we@zszhajnowka.pl
Język rosyjski Agnieszka Grodzka gr@zszhajnowka.pl
Taisa Kerschbaum tk@zszhajnowka.pl
Anna Lasota la@zszhajnowka.pl
Anna Świętochowska-Badowiec sa1@zszhajnowka.pl
Matematyka Bogusława Antoniuk ab@zszhajnowka.pl
Anna Czykwin cz@zszhajnowka.pl
Mariola Niewińska tm@zszhajnowka.pl
Irena Sienkiewicz si@zszhajnowka.pl
Fizyka Mariola Niewińska tm@zszhajnowka.pl
Dariusz Buchwald bd@zszhajnowka.pl
Chemia Czarzbon-Peplińska Agnieszka Beata cp@zszhajnowka.pl
Biologia Joanna Aleksiejuk aj@zszhajnowka.pl
Geografia Sławomir Jakoniuk js@zszhajnowka.pl
Historia/
Historia i społeczeństwo/
Historia i teraźniejszość
Anna Cyruk ca@zszhajnowka.pl
Barbara Sajewicz sb@zszhajnowka.pl
Joanna Sapieżyńska sj@zszhajnowka.pl
Wiedza o społeczeństwie Barbara Sajewicz sb@zszhajnowka.pl
Joanna Sapieżyńska sj@zszhajnowka.pl
Podstawy przedsiębiorczości/
Biznes i zarządzanie
Jan Kojło ko@zszhajnowka.pl
Edukacja dla bezpieczeństwa Jarosław Rogoza jr@zszhajnowka.pl
Informatyka
Mariola Rogoza rm@zszhajnowka.pl
Bożena Szapiel sz@zszhajnowka.pl
Jerzy Charytoniuk cj@zszhajnowka.pl
Kornel Godończuk gk@zszhajnowka.pl
Grzegorz Pietraszek pg@zszhajnowka.pl
Filozofia Anna Oksentowicz-Martyniuk oa@zszhajnowka.pl
Doradztwo zawodowe Bożena Szapiel sz@zszhajnowka.pl
Wychowanie fizyczne Bogusława Bójko bb@zszhajnowka.pl
Andrzej Charytoniuk ch@zszhajnowka.pl
Eugeniusz Iwaniuk ie@zszhajnowka.pl
Mirosław Wojciuk wm@zszhajnowka.pl
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Eugeniusz Iwaniuk ie@zszhajnowka.pl
Religia Katolicka:
ks. Rafał Oleksiuk
 

or@zszhajnowka.pl

Prawosławna:
Marek Ignaciuk
ks. Rafał Wawreniuk
 

im@zszhajnowka.pl
rw@zszhajnowka.pl

 

Logopeda Magdalena Zinkow-Antoniuk pedagog@zszhajnowka.pl
Pedagog
Pedagog specjalny Edyta Michalczyk me@zszhajnowka.pl
Psycholog Tetiana Kuczyńska kt@zszhajnowka.pl

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE IMIĘ I NAZWISKO Adres e-mail
TECHNIK BUDOWNICTWA Mariola Rogoza rm@zszhajnowka.pl
Edyta Tararuj te@zszhajnowka.pl
Marek Ignaciuk im@zszhajnowka.pl
Robert Kacprzak rk@zszhajnowka.pl
Grzegorz Surel gs@zszhajnowka.pl
TECHNIK EKONOMISTA Natalia Kotrys nk@zszhajnowka.pl
Bożena Szapiel sz@zszhajnowka.pl
Mirosława Szpilko sm@zszhajnowka.pl
TECHNIK INFORMATYK Mariola Rogoza rm@zszhajnowka.pl
Kornel Godończuk gk@zszhajnowka.pl
Grzegorz Pietraszek pg@zszhajnowka.pl
TECHNIK LOGISTYK Natalia Kotrys nk@zszhajnowka.pl
Bożena Szapiel sz@zszhajnowka.pl
Anna Świętochowska-Badowiec sa1@zszhajnowka.pl
Rafał Paszko
(specjalizacja - służby mundurowe)

rp@zszhajnowka.pl


 

TECHNIK MECHANIK Jerzy Charytoniuk cj@zszhajnowka.pl
Jarosław Golonko ckz@zszhajnowka.pl
Robert Kacprzak rk@zszhajnowka.pl
Jan Kojło ko@zszhajnowka.pl
Bazyli Kot bk@zszhajnowka.pl
Grzegorz Zinczuk gz@zszhajnowka.pl
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Iwona Kulesza ki@zszhajnowka.pl
Irena Sajewicz sa@zszhajnowka.pl
Jarosław Rogoza jr@zszhajnowka.pl