SZKOLENIE NAUCZYCIELI


Rok szkolny 2022/2023 zaczął się dla nauczycieli hajnowskich szkół średnich wyjątkowo. Nie jak zwykle, od przysłowiowego pierwszego dzwonka, ale od lekcji, w której uczniami byli nauczyciele. Mowa o szkoleniu, które odbyło się w malowniczym kompleksie hotelowym „Bobrowa Dolina”.

2 września b.r. przybyło tam 90 pedagogów – pracowników Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie oraz II Liceum Ogólnokształcącego Z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – zielona transformacja”. Na realizację tego projektu Gmina Miejska Hajnówka pozyskała 3,5 mln euro z Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa. Realizatorem projektu jest Miasto Hajnówka, Powiat Hajnowski - partnerem. Jednym z zdań Powiatu Hajnowskiego w projekcie jest podniesienie oraz doskonalenie kwalifikacji kadr szkół ponadpodstawowych w Hajnówce. Jako partner Powiat Hajnowski jest organizatorem cyklu szkoleń dedykowanych nauczycielom hajnowskich szkół średnich, a których realizacja została przewidziana w projekcie. Szkolenie, o którym mowa jest pierwszym z tego cyklu.

Koordynatorką projektu w naszej szkole jest niestrudzona Pani Bogusława Bójko.

Jednym z najważniejszych założeń projektu jest nowoczesne kształcenie, a do tego niezbędne są fachowe kadry. W „Bobrowej Dolinie” odbyły się zajęcia warsztatowe – jedno dotyczące profilaktyki wypalenia zawodowego, a drugie form i sposobów udzielania pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszyscy uczestnicy otrzymali także pakiet materiałów edukacyjnych.

Świetnie przygotowani prelegenci, ciekawa forma pracy, „piękne okoliczności przyrody”, a po zakończeniu szkolenia biesiada przy ognisku – oto miły wstęp do pracowitego roku szkolnego.

   

Hajnówka OdNowa- Zielona Transformacja

Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa

GALERIA ZDJĘĆ