Matura „Formuła 2023”

10 października nauczyciele języka polskiego i matematyki z hajnowskich szkół średnich spotkali się na szkoleniu, którego celem było przybliżenie nauczycielom nowej formuły egzaminu maturalnego. Gospodarzem spotkania było II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego. Poloniści pracowali pod kierunkiem Pani Katarzyny Słowikowskiej (nauczycielki języka polskiego w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, egzaminatorki, stale współpracującej z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży), zaś matematyków szkoliła Pani Hanna Mąka (nauczycielka w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, egzaminatorka, współpracująca z CEN w Białymstoku). Wszyscy uczestnicy zgodnie przyznali, że otrzymali cenne informacje i wskazówki, które pozwolą lepiej przygotować uczniów do egzaminu maturalnego w formule 2023. Spotkanie odbyło w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – zielona transformacja” pilotowanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

aoxm