PROJEKTY


Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000124741
realizowany w ramach programu Erasmus+,
(01.06.2023 r.-31.08.2024 r., Hiszpania)Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055994 realizowany w ramach programu Erasmus+, KA1 – Mobilność edukacyjna
(01.06.2022 r.-31.08.2023 r., Hiszpania)

 

Projekt "Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja"
(2021/2022, 2022/2023)

 

Projekt "Praktycy"
(2021/2022, 2022/2023)

 

Projekt "Podlaski Kompas Pracy"
(2021/2022, 2022/2023, województwo podlaskie)

 

Projekt "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły - II edycja"
(2020/2021, 2021/2022, 2022/2023)

 

Projekt "Szkoła otwarta na Europę"
(2019/2020, Niemcy)

Projekt "Praktyczne kompetencje w moim zawodzie"
(2018/2019, 2019/2020, województwo podlaskie)


Projekt "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły "
(2018/2019, 2019/2020)
 

Projekt "Staże zagraniczne drogą do sukcesu"
(2018/2019, Niemcy)


 

Projekt "Staże zagraniczne drogą do sukcesu"
(2016/2017, Niemcy)


„Awangardowe kreacje kulinarne- gastronomia, produkty i techniki"
(InnoGastro - Hiszpania)


"Kompetentni zawodowcy"
(Staże zawodowe uczniów na terenie woj. podlaskiego)


„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
(Niemcy)


Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy"
(województwo podlaskie)


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ "Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzamiów zawodowych - cz. II" zawód nr 18: technik ekonomista 341[02] i technik rachunkowości 412[01]


PROGRAM PHARE 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich - projekt regionalny Program "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej"