W Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce na rok szkolny 2022/2023 jest prowadzony nabór do:

 

WYBIERZ WŁAŚCIWY KIERUNEK (plik PDF do pobrania)

 

1. Technikum im. Tadeusza Kościuszki w następujących zawodach:

OKRES NAUKI W TECHNIKUM  - 5 LAT

2. Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach:

OKRES NAUKI W SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA - 3 LATA

 


TERMINY REKRUTACJI

Rekrutacja do Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce na rok szkolny 2022/2023 prowadzona jest w formie papierowej.

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły – od 16 maja 2022 do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00;

2. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie (kandydatom do technikum i branżowej szkoły I stopnia – po złożeniu wniosku o przyjęcie do technikum oraz branżowej szkoły I stopnia) - od 16 maja 2022 r. do 13 lipca 2022 r.;

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 21 lipca 2022 r. o godz. 10.00;  

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawoduod 21 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00;

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 1 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00;POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły – od 2 do 4 sierpnia 2022 r.; Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie szkoły.

2. Wydanie skierowań na badania lekarskie kandydatom do technikum i branżowej szkoły I stopnia  - od 2 do 4 sierpnia 2022 r.;

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 16 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00;  

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawoduod 16 do 19 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00;

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 22 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00;


REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 (plik PDF)