SAMORZĄD UCZNIOWSKI - ROK SZKOLNY 2021/2022


PRZEWODNICZĄCA: WERONIKA LASOTA (KL. II TL)

ZASTĘPCA: JAN CZMIEL (KL. II TM)

SKARBNIK: ZOFIA GLAD (KL. II TŻ)

 

LIDERZY DZIAŁU INFORMACYJNEGO:

MARTA SACHARCZUK (KL. IV TŻg)

MONIKA ZAKRZEWSKA (KL. IV TLg)

WIOLETTA PAWŁOWSKA (KL. III TŻg)

 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Bogusława Bójko