STOŁÓWKA SZKOLNA

Cena jednostkowa za obiad (zupa, drugie danie) od 01.03.2023 r. do odwołania wynosi 18,00 zł. Płatności miesięczne dokonywane są od 1 do 5 dnia danego miesiąca obiadowego.

Opłata za marzec 2023: 18 zł x 23 dni = 414 zł

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE

 

DEKLARACJA UPOWAŻNIAJĄCA DO KORZYSTANIA Z OBIADÓW