SZKOLNE KOŁO PCK

Szkolne Koło PCK działające w ZSZ w Hajnówce realizuje zadania wynikające z planu pracy oraz okresowe wytyczne Zarządu Rejonowego PCK w Hajnówce. Jest organizacją działającą na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

Celem działalności koła jest:
- kształtowanie wśród uczniów aktywnej postawy przejawiającej się wrażliwością na los drugiego człowieka;
- wyrabianie gotowości do niesienia pomocy;
- popularyzacja właściwych zachowań zdrowotnych;
- popularyzacja zdrowego stylu życia;
- rozpowszechniania idei honorowego krwiodawstwa;
- propagowanie idei wolontariatu wśród młodzieży.

Od roku szkolnego 2023/24 funkcję opiekuna SK PCK pełni Pani Edyta Michalczyk.

Rok szkolny 2023/2024

 

Rok szkolny 2021/2022
 

W roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole trwała zbiórka plastikowych nakrętek dla chorej na mukowiscydozę Zuzi Opolskiej. Nakrętki były przekazywane do Niepublicznego Przedszkola im. św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce. W dniu 10 stycznia 2022 roku młodzież ze szkolnego koła PCK zasiliła nakrętkami pojemnik w kształcie serduszka wystawiony pod siedzibą przedszkola przy ulicy Józefa Piłsudskiego 3 w Hajnówce.
 


Rok szkolny 2018/2019

Przeprowadzane w naszej szkole od wielu lat pobory krwi i propagowanie tej szlachetnej działalności przez Szkolne Koło PCK sprawiają, że Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce plasuje się w czołówce Turnieju Młoda Krew Ratuje Życie. W roku szkolnym 2018/2019 nasza placówka znalazła się na drugim miejscu etapu okręgowego XV edycji turnieju w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych.