WYCHOWAWCY KLAS - ROK SZKOLNY 2021/2022

KLASA WYCHOWAWCA
1 TB Mirosław Wojciuk
1 TI Grzegorz Pietraszek
1 TL Sławomir Jakoniuk
1 TŻ Bogusława Bójko
1 BW, 1 BŚ Anna Czykwin
   
2 TI Anna Lasota
2 TM Anna Świętochowska-Badowiec
2 TB Bogusława Antoniuk
2 TL Natalia Kotrys
2 TŻ Iwona Kulesza
2 BW Eugeniusz Iwaniuk
   
3 TI, 3 TM Joanna Sapieżyńska
3 TB Barbara Sajewicz
3 TL Ala Kojło-Kubacka
3 TŻ Jarosław Rogoza
3 BW Dariusz Buchwald
   
3 TIg, 3 TMg Jerzy Charytoniuk
3 TBg Urszula Lipczyńska
3 TLg Agnieszka Grodzka
3 TŻg Marcin Czabaj
3 BWg Anna Cyruk
   
4 TIg, 4 TBg Anna Oksentowicz-Martyniuk

w zastępstwie: Magdalena Zinkow-Antoniuk

4 TLg, 4 TMg Maria Misiejuk
4 TŻg Joanna Aleksiejuk