WYCHOWAWCY KLAS - ROK SZKOLNY 2022/2023

KLASA WYCHOWAWCA
1 TB Dariusz Buchwald
1 TI Kornel Godończuk
1TL, 1 TE Anna Oksentowicz - Martyniuk
1 TM Andrzej Charytoniuk
1 TŻ Małgorzata Filipowicz
w zastępstwie:
Magdalena Zinkow-Antoniuk
1 BW Mariola Niewińska
   
2 TB Mirosław Wojciuk
2 TI Grzegorz Pietraszek
2 TL Sławomir Jakoniuk
2 TŻ Bogusława Bójko
2 BW, 2 BŚ Anna Czykwin
   
3 TI Anna Lasota
3 TM Anna Świętochowska-Badowiec
3 TB Bogusława Antoniuk
3 TL Natalia Kotrys
3 TŻ Iwona Kulesza
3 BW Eugeniusz Iwaniuk
   
4 TI, 4 TM Joanna Sapieżyńska
4 TB Barbara Sajewicz
4 TL Ala Kojło-Kubacka
4 TŻ Jarosław Rogoza
   
4 TIg, 4 TMg Jerzy Charytoniuk
4 TBg Grzegorz Surel
4 TLg Agnieszka Grodzka
4 TŻg Marcin Czabaj