SPOTKANIE DOTYCZĄCE PERSPEKTYW ROZWOJU HAJNÓWKI

Młodzież z klas maturalnych miała okazję uczestniczyć 21 września w spotkaniu z przedstawicielami Zespołu Miejskiego ds. Programu „Rozwój Lokalny”. Jego celem było przekonanie młodych ludzi, że Hajnówka jest dobrym miejscem do życia i nie warto jej opuszczać po zakończeniu edukacji. Dowodem słuszności tych racji była kariera uczestniczącego w spotkaniu naukowca i autora poczytnych komiksów pana Tomasza Samojlika.

Uczniom zaprezentowano też propozycje rozwoju Hajnówki na najbliższe lata, do których młodzież odniosła się sceptycznie, uznając, iż przedstawione pomysły, mimo że są ciekawe, będą bardziej służyły turystom niż młodym mieszkańcom naszego miasta.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ