ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W KLASACH IV

Tegoroczni absolwenci oficjalnie pożegnali się ze szkołą 30 kwietnia. Ze względu na pandemię i konieczność dostosowania się do wymogów sanitarnych, uroczystość przebiegała nietypowo.

Młodzież nie mogła spotkać się w szerszym gronie, część uczniów otrzymała swoje świadectwa ukończenia ZSZ w auli, inni zaś w sali gimnastycznej. Mimo tych niedogodności absolwentów nie opuszczał dobry humor, cieszyli się z pomyślnego zakończenia nauki, ale też wspominali swoje pierwsze kroki w naszej szkole i snuli plany na przyszłość. Wielu z nich zostało nagrodzonych za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i zaangażowanie w życie szkoły. Pani Dyrektor Anna Czykwin wręczyła wyróżniającym się absolwentom nagrody książkowe.

Najlepsza uczennica Kinga Omeljaniuk otrzymała dyplom za doskonałe wyniki w nauce i nagrodę Starosty Powiatu Hajnowskiego.

Młodzież zaangażowana w działalność PCK również została doceniona – pani Anna Lasota, opiekująca się szkolnym kołem PCK, przekazała abiturientom dyplomy i książki. Wychowawcy poszczególnych klas wręczyli dyplomy honorowym krwiodawcom, których bezinteresowne poświęcenie zasługuje na szczególne uznanie.

Opiekunka Samorządu Uczniowskiego ZSZ pani Bogusława Bójko- Pietroczuk uhonorowała upominkami absolwentów, którzy uczestniczyli w pracach samorządu.

Pani Dyrektor Anna Czykwin, w imieniu swoim oraz nauczycieli, życzyła absolwentom dobrych wyników na maturze, rozwijania kompetencji zawodowych, zdobytych podczas nauki w Zespole Szkół Zawodowych oraz podejmowania jedynie trafnych decyzji życiowych.

Miejmy nadzieję, że młodzież kończąca naszą szkołę będzie ją wspominała życzliwie jako miejsce, w którym można było nie tylko się uczyć, ale też rozwijać zainteresowania, zdobywać doświadczenia, nawiązywać przyjaźnie… Niech absolwentom rok szkolny 2020/21 kojarzy się nie z pandemią, lecz z rozpoczęciem nowego etapu życiowego!

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ