„MÓJ POMYSŁ NA BIZNES W HAJNÓWCE”

W dniu 10 października 2022 roku uczniów klas drugich i trzecich technikum odwiedziły Panie z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Ewa Kozłowska (Dyrektor Fundacji) oraz Pani Alicja Orzechowska (Główny Specjalista ds. produktów MSP). Celem wizyty było poinformowanie uczniów o Konkursie „Mój pomysł na biznes w Hajnówce”. Główna koncepcja konkursu jest ukierunkowana na promowanie przedsiębiorczości i przygotowanie uczniów szkół średnich w Mieście Hajnówka do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym, a ponadto kształcenie postaw przedsiębiorczych oraz możliwość sprawdzenia i praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie realizacji działań szkoleniowo-doradczych.

W ramach organizowanego Konkursu przewidziano wsparcie w ramach Młodzieżowej Akademii Biznesu w postaci doradztwa szkoleniowo-warsztatowego z zakresu opracowania biznesplanów (10 godzin), oraz spotkania z hajnowskimi przedsiębiorcami w formie debat i dyskusji dotyczących motywacji do podjęcia działalności gospodarczej, porad związanych z szukaniem pomysłu na biznes, potrzebnej wiedzy i kompetencji koniecznych do prowadzenia działalności (2 spotkania z łącznym udziałem 3 przedsiębiorców).

Uczestnikiem konkursu może być osoba indywidualna lub zespół składający się z 2-4 uczniów, a udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się na podstawie formularzy złożonych osobiście u Pani Natalii Kotrys (formularz musi być podpisany przez rodzica ucznia niepełnoletniego) do dnia 19 października 2022 r.

W okresie trwania Konkursu każdy uczestnik lub zespół przygotowuje Biznesplan oparty o zasoby i potencjały lokalne. Termin składania Biznesplanów upływa w dniu 5 grudnia 2022 r.

Organizator Konkursu przewidział wyróżnienie trzech autorów (uczestników indywidualnych lub zespołów uczestników) prac konkursowych oraz ufundowanie nagród:

I miejsce – nagroda o wartości 3.000,00 zł, oraz możliwość skorzystania ze wsparcia eksperckiego w ramach działającego w Hajnówce Centrum Wsparcia Biznesu z zakresu działań marketingowych, innowacyjnych form promocji, promocja w social mediach, autoprezentacja i skuteczna komunikacja. Dodatkową nagrodą przewidzianą za to miejsce jest test Thomas International – test badający predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej.

II miejsce – nagroda o wartości 2.000,00 zł;

III miejsce – nagroda o wartości 1.000,00 zł.

Organizacja konkursu na opracowanie biznesplanu pn. „Mój pomysł na biznes w Hajnówce” skierowanego do uczniów hajnowskich szkół średnich wraz ze wsparciem szkoleniowo-doradczym realizowane jest w ramach projektu pn. "Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

Natalia Kotrys       

GALERIA ZDJĘĆ