"RÓŻOWA WSTĄŻKA" - PROFILAKTYKA NOWOTWORU PIERSI

Różowa wstążka to symbol walki z rakiem piersi - nowotworem, na który cierpią zazwyczaj kobiety. Od ponad dwudziestu lat trwa akcja, której celem jest profilaktyka tego rodzaju nowotworu, polegająca na edukacji dotyczącej samobadania. W naszej szkole koordynatorem programu profilaktycznego jest pani Zenaida Ochrymiuk, zaś współorganizatorami – SU, którym opiekuje się pani Bogusława Bójko.

W bieżącym roku szkolnym program profilaktyki skierowany był do uczennic z klas pierwszych oraz klas trzecich, nauczycielek i innych pracownic szkoły. Pielęgniarka szkolna pani Zenaida Ochrymiuk przeprowadziła cykl pogadanek o metodach skutecznego badania piersi. Odpowiednio wykonane samobadanie jest pierwszym krokiem do wykrycia ewentualnej choroby, a wczesna diagnoza zwiększa skuteczność jej leczenia. Uczestniczki programu miały okazję zapoznać się z technikami badania, jak również odbyć ćwiczenia praktyczne dzięki zajęciom z modelem piersi zawierającym guzki.

Doświadczenia z minionych edycji akcji dowodzą, że edukacja w szkole wpływa korzystnie nie tylko na zdrowie uczennic, ale też ich mam, babć i sióstr, które dzięki informacjom uzyskanym od dziewcząt, zaczynają regularne samobadanie i udaje im się w porę wykryć chorobę.

Organizatorzy akcji składają podziękowania pracownikom Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hajnówce za pomoc w realizacji programu profilaktycznego.

Opiekun SU - Bogusława Bójko       

GALERIA ZDJĘĆ