Lekcja z ZUS-em

28 października gościliśmy w szkole Pana Aleksego Rusinowicza, kierownika hajnowskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sposobnością do tego spotkania była akcja ZUS-u, która ma na celu przybliżenie młodzieży sposobu funkcjonowania tej instytucji. Przy tej okazji poznaliśmy także jej tradycje oraz chwalebne karty historii – okazuje się, że pracownicy Zakładu byli ofiarnymi obrońcami Warszawy podczas wojny.

Pan Rusinowicz bardzo ciekawie i przystępnie opowiadał o strukturze oraz organizacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podczas rozmowy z uczniami wyjaśnił także, w jaki sposób pracujemy na naszą emeryturę i jak ZUS dba o nasze zdrowie.

Nasz gość poinformował także o bardzo ciekawym konkursie organizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. We współpracy z m.in. Ministerstwem Edukacji Narodowej odbędzie się Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Stawka jest wysoka! Uczestnicy mogą ubiegać się o punkty podczas rekrutacji na studia, walczyć o indeksy na 48 uczelni wyższych oraz zyskać zwrot części czesnego na studiach płatnych. Szczegółów szukać można na stronie ZUS.

Na zakończenie Pan Aleksy Rusinowicz zachęcał uczniów do zdobywania wiedzy, która jest według Niego … znakomitą lokatą kapitału. Niestraszna jej inflacja i kryzys, i wahania stóp procentowych. Popieramy!!!

aoxm       

GALERIA ZDJĘĆ