DZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

Śmiało rozwijajmy i prezentujmy nasze umiejętności, gdyż lokowanie we własny rozwój to najlepsza inwestycja! Z tą dewizą zgodzą się zapewne uczestnicy Dnia Umiejętności Zawodowych, który odbył się 1 grudnia 2022 r. w Hajnowskim Domu Kultury.

Podczas, zorganizowanego w ramach projektu Podlaski Kompas Pracy, Dnia Umiejętności Zawodowych, nasza szkoła zaprezentowała swoją ofertę edukacyjną uczniom zaproszonych szkół podstawowych. Przyszli uczniowie szkół średnich mieli również niebywałą okazję spotkania z ekspertami w wybranych dziedzinach – lokalnymi firmami, z którymi współpracuje Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce – firmą PRONAR SP. Z O.O., DANWOOD S.A. oraz UNIHOUSE S.A. Opiekunami stanowisk prezentujących poszczególne profile Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Hajnówce byli natomiast nasi uczniowie, którzy w przystępny i barwny sposób opowiadali o wybranych kierunkach i udzielali odpowiedzi zainteresowanym, młodszym kolegom.

Na osobnych stoiskach swoją ofertę prezentowali również: Służba Więzienna w Hajnówce, Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce, Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim.

Dzień Umiejętności Zawodowych został zorganizowany przez dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hajnówce - panią Lucynę Wojciuk. Wśród zaproszonych na Dzień Umiejętności Zawodowych znamienitych gości znaleźli się Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych – pani Nina Łukasik, Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu – pani Jolanta Stefaniuk, wicedyrektor Technikum Leśnego w Białowieży – pan Mariusz Tokajuk. Naszą szkołę z dumą reprezentowali – wicedyrektor pani Anna Lasota, kierownik Centrum Kształcenia Zawodowego – pan Jarosław Golonko oraz koordynator projektu Podlaski Kompas Pracy (pedagog Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce) – pani Magdalena Zinkow-Antoniuk.

MZA       

GALERIA ZDJĘĆ