POMNIK MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO W NOWOBEREZOWIE

12 listopada 2022 roku Dyrektor Szkoły Pani Mirosława Szpilko oraz Pan Robert Kacprzak reprezentowali nasza Szkołę na uroczystości odsłonięcia i poświęcenia odrestaurowanego pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowoberezowie. To doniosłe wydarzenie zorganizowały: Związek Piłsudczyków Okręgu Białystok, białostocki oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny „Inki”. Towarzyszyły mu okolicznościowe przemówienia oraz Apel Poległych w asyście 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Częścią uroczystości było też wydarzenie słowno-muzyczne z udziałem wybitnej aktorki Pani Ewy Dałkowskiej oraz pianisty Dominika Kostora pt. „Wspomnienie o Marszałku Józefie Piłsudskim”. Goście mogli też obejrzeć wystawę zatytułowaną „Józef Piłsudski Honorowy Obywatel”, przygotowaną przez Oddział IPN w Białymstoku w stulecie nadania Marszałkowi honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku.

aoxm       

GALERIA ZDJĘĆ