TAJEMNICE ARCHIWUM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

29 listopada 2022 roku uczniowie naszej szkoły odwiedzili białostocki oddział Instytutu Pamięci Narodowej, by razem z innymi młodymi pasjonatami historii dołączyć do projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań”. Spotkanie w IPN rozpoczęło się od zwiedzania archiwum, o którego pracy bardzo ciekawie opowiadała Pani Joanna Drozdowska. Archiwistka mówiła nie tylko o tajnikach swego zawodu, zasobach archiwum oddziałowego, ale także zachęcała do poszukiwania informacji o przodkach, rodzinnych historiach i wydarzeniach, które rozgrywały się nie tak dawno w naszym regionie.

Kolejnym punktem spotkania była rozmowa z Panem Bogusławem Łabędzkim (pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku) i misji Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Uczestnicy najpierw wysłuchali informacji o tym, czym zajmuje się ta niezwykle ważna jednostka IPN – kwerendy w archiwach, prace archeologiczne, badania genetyczne. Uczniowie przekonali się, jaką żmudną pracę wykonują różni specjaliści, by rozjaśnić tajemnice zbrodni, nie dać się oszukać fałszywym dokumentom. A wszystko służy temu, by przywrócić tożsamość i honor ofiarom.

Projekt „Łączka i inne miejsca poszukiwań” jest skierowany do ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Podczas comiesięcznych warsztatów poznają metody wykorzystywane w trakcie poszukiwania miejsc pochówków ofiar represji. Uczestnicy przygotują także etiudy filmowe. Najlepsze z nich będą prezentowane na uroczystej gali finałowej w Warszawie.

Niewątpliwie ten projekt przyczyni się do kształtowania postaw patriotycznych i poszanowania ludzkiej godności, poszerzania wiedzy oraz zainteresowania pracą badaczy historii.

Uczniowie z klas IV TI, III TB, I TE i I TI udali się na to wielce inspirujące spotkanie pod opieką Pani Joanny Sapieżyńskiej – nauczycielki historii, a prywatnie niestrudzonej badaczki historii najnowszej naszego regionu.

aoxm       

GALERIA ZDJĘĆ