EGZAMIN ZAWODOWY - TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE [311219]

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KWALIFIKACJI:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji BUD.11.:
1) montowania systemów suchej zabudowy;
2) wykonywania robót malarskich;
3) wykonywania robót tapeciarskich;
4) wykonywania robót posadzkarskich;
5) wykonywania robót okładzinowych;

W zakresie kwalifikacji BUD.25.:
1) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
2) koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie;
3) organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych;
4) sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.