EGZAMIN ZAWODOWY - TECHNIK INFORMATYK [351203]

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KWALIFIKACJI:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji INF.02.:
1) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
2) administrowania systemami operacyjnymi;
3) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;
4) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

W zakresie kwalifikacji INF.03.:
1) tworzenia i administracji stronami internetowymi;
2) tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
3) programowania aplikacji internetowych;
4) tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.