KONTAKT

Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce
ul. 3 Maja 25
17-200 Hajnówka
woj. podlaskieSekretariat: 85 682-20-71
e-mail: zsz_hajnowka@op.pl
   
Dyrektor: 85 682-23-40
Z-ca dyrektora: 85 682-37-44
Pedagog: 85 682-36-67
Pokój nauczycielski: 85 682-37-56
Księgowość: 85 682-37-53
Biblioteka: 85 682-37-73
Portiernia: 85 682-36-71
   
   
Administrator strony: informatyk@zszhajnowka.pl