STYPENDYŚCI - ROK SZKOLNY 2017/2018

STYPENDIUM IM. SIMONY KOSSAK

    Najlepsi uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i prymusi z innych szkół średnich 18 października 2017 r. wzięli udział w ceremonii wręczenia stypendiów im. Simony Kossak, która odbyła się w ZSzDNJB w Hajnówce. Zaświadczenia o przyznaniu stypendium, będącego nagrodą za wytężoną pracę i osiągnięcie doskonałych wyników w nauce w minionym roku szkolnym, wręczał wyróżnionym Starosta Powiatu Hajnowskiego pan Mirosław Romaniuk.

    Stypendia są dla uczniów nie tylko wyrazem uznania, pełnią również rolę motywacji do nauki. Świadczy o tym fakt, iż z roku na rok liczba osób otrzymujących stypendium się zwiększa.

W gronie stypendystów znalazło się w tym roku aż 22 uczniów naszej szkoły, są to:

Paulina Aleksiejuk IV TB
Gabriela Antoniuk IV TI
Mariusz Gawryluk III TB
Dawid Iwaniuk III TI
Mateusz Mikołaj Janiel III TI
Karolina Janowicz II TE
Patryk Jeżyk IV TM
Weronika Barbara Kiczkajło IV TB
Marek Kuptel II TB
Małgorzata Lasota III TL
Mariusz Lisowski IV TM
Bartłomiej Mackiewicz IV TB
Agata Mikołajczuk II TE
Patrycja Omielianiuk III TL
Agata Gabriela Orzołek II TE
Klaudia Sapieszko IV TE
Patryk Skiepko III TM
Mateusz Szwarc IV TB
Paulina Szwarc IV TE
Karolina Środa II TE
Andżelika Tomaszuk-Spiridowicz IV TE
Maria Magdalena Weremczuk II TL


Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce otrzymuje:

Andżelika Tomaszuk - Spiridowicz IV TE

Stypendia dla najlepszych uczniów z klasy technikum budowlanego ufundowane przez Prezesa Firmy Danwood S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim przyznawane na jeden semestr:

I semestr:
Ciełuszecki Dawid Janusz II TB
Janusiewicz Patrycja II TB
Kiczkajło Dawid Dominik II TB
Kuptel Marek II TB
Nowik Rafał II TB
Gawryluk Mariusz III TB
Aleksiejuk Paulina IV TB
Kiczkajło Weronika Barbara IV TB
Mackiewicz Bartłomiej IV TB
Szwarc Mateusz IV TB

II semestr:
Aleksiejuk Paulina IV TB
Ciełuszecki Dawid Janusz II TB
Gawryluk Mariusz III TB
Guryn Julita I TB
Kamieńska Emilia I TB
Kiczkajło Dawid Dominik II TB
Kiczkajło Weronika Barbara IV TB
Kot Bartłomiej I TB
Kuptel Marek II TB
Mackiewicz Bartłomiej IV TB
Masalska Aleksandra I TB
Minko Daniel I TB
Nowik Rafał II TB
Skiba Edyta I TB
Szwarc Mateusz IV TB

GALERIA ZDJĘĆ