STYPENDYŚCI - ROK SZKOLNY 2023/2024

STYPENDIA IM. PROF. SIMONY KOSSAK

Starostwo Powiatowe w Hajnówce jak co roku ufundowało stypendia imienia Simony Kossak dla najlepszych uczniów, którzy w II półroczu poprzedniego roku szkolnego uzyskali średnią ocen co najmniej 5.5, są laureatami bądź finalistami ogólnopolskich (lub międzynarodowych) olimpiad przedmiotowych, tematycznych lub interdyscyplinarnych stopnia centralnego.

Gratulujemy wszystkim stypendystom! Życzymy nieustającej chęci do nauki oraz licznych i godnych naśladowców!

Anna Sajewicz 2 TI
Damian Kruczkowski 2 TL
Łukasz Jurczuk 5 TL
Cyryl Maciej Czepiel 5 TL
Kamil Karpiuk Absolwent TI


Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce

W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Gratulujemy naszemu stypendyście!

Łukasz Jurczuk 5 TL


Stypendia dla najlepszych uczniów z klasy technikum budowlanego ufundowane przez Prezesa Firmy Danwood S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim przyznawane na jedeno półrocze:

I półrocze:
Sumorek Piotr II
Urynowicz Szymon II
Andrzejuk Martyna III
Artemiuk Mateusz III
Muszkatel Konrad III
Skoworodko Szczepan III
Wroceński Mateusz III
Bugwin Dawid IV
Olesiuk Gabriela IV
Simoniuk Michał IV
Grzędziński Radosław V
Oniszczuk Jakub V
Plech Kacper V
Pucinik Mateusz V


II półrocze:

Sumorek Piotr II
Urynowicz Szymon Kuba II
Muszkatel Konrad III
Bugwin Dawid IV
Monach Mikołaj IV
Olesiuk Gabriela IV
Simoniuk Michał IV
Grzędziński Radosław V
Oniszczuk Jakub V
Plech Kacper V
Pucinik Mateusz V
Wołodko Arkadiusz V

Stypendia dla najlepszych uczniów
ufundowane przez Firmę Pronar Sp. z o. o.
przyznawane na jedno półrocze:

I półrocze:
TECHNIKUM MECHANICZNE
Urynowicz Mateusz II
Surel Igor II
Łukaszuk Dariusz V
Omeljaniuk Mateusz V
TECHNIKUM LOGISTYCZNE
Kruczkowski Damian II
Smosna Wiktoria II
Daniluk Natalia III
Korczyńska Aleksandra III
Polach Amelia IV
Sidoruk Olga IV
Czepiel Cyryl V
Jurczuk Łukasz VII półrocze:

TECHNIKUM MECHANICZNE
Wrzesiński Karol I
Urynowicz Mateusz II
TECHNIKUM LOGISTYCZNE
Jakubczyk Emilia I
Oniszczuk Wiktoria I
Kruczkowski Damian II
Daniluk Natalia III
Owerczuk Jakub III
Dakowicz Dominika IV
Polach Amelia IV
Czepiel Cyryl V
Jurczuk Łukasz V
 

GALERIA ZDJĘĆ