UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/22

Rok szkolny 2021/22 uczniowie i nauczyciele powitali z radością, licząc na to, że nie będą musieli, jak w dwóch minionych latach, przerywać tradycyjnej nauki stacjonarnej ze względu na pandemię koronawirusa. Oczywiście nie dała ona o sobie zapomnieć, a rozpoczęcie nowego roku odbyło się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Starsze klasy spotykały się z wychowawcami w salach lekcyjnych o określonych godzinach, natomiast najmłodsi uczniowie uczestniczyli w uroczystej inauguracji.

W auli szkolnej zgromadzili się pierwszoklasiści, ich wychowawcy, nauczyciele i rodzice oraz goście. Wszystkich serdecznie powitała pani dyrektor Mirosława Szpilko. Zwracając się do nowych uczniów ZSZ podkreśliła, że dokonali oni doskonałego wyboru szkoły, ponieważ podczas nauki w naszej placówce znajdą wsparcie, życzliwość i pomoc, zarówno pedagogów, jak i starszych kolegów. Będą również mogli rozwijać zainteresowania i zdobyć kompetencje, które ułatwią im dobry start w dorosłość. Pani dyrektor życzyła uczniom zapału do pracy i dobrych wyników w nauce. Zwróciła się też do rodziców pierwszoklasistów, którym podziękowała za zaufanie, jakim obdarzyli naszą szkołę i wyraziła nadzieję na owocną współpracę. Kolejne słowa były skierowane do nauczycieli. Otrzymali oni od dyrekcji życzenia satysfakcji z pracy, wytrwałości i dobrego humoru na co dzień, bo zgodnie ze słowami pani dyrektor, prawdziwym „bogactwem człowieka jest uśmiech i przyjazny gest”.

W rozpoczynającym nowy rok szkolny przemówieniu nie zabrakło również odwołania do wybuchu II wojny światowej, która sprawiła, że 82 lata temu młodzież nie mogła 1 września pójść do szkoły i spokojnie się uczyć. Współcześni uczniowie, chociaż żyją w świecie niepozbawionym problemów, powinni docenić możliwości, jakie są im dane, mimo obaw i pytań, towarzyszących pierwszym dniom w nowej szkole.

W trakcie uroczystości głos zabrał również Starosta Powiatu Hajnowskiego pan Andrzej Skiepko, który podziękował pani Annie Czykwin za dwuletni okres pełnienia przez nią funkcji dyrektora ZSZ i powitał na tym stanowisku panią Mirosławę Szpilko, życząc jej owocnej pracy na rzecz rozwoju naszej szkoły. Zwracając się do uczniów starosta wyraził przekonanie, że na kolejnym etapie edukacji spotkają kompetentnych, życzliwych nauczycieli i dobrych kolegów, co sprawi, że nauka będzie dla nich przyjemnością.

Uczniowie klas pierwszych, zgodnie z tradycją, złożyli ślubowanie, przyrzekając na sztandar szkoły sumiennie wywiązywać się ze swoich obowiązków i okazywać życzliwość wszystkim członkom szkolnej społeczności.

Ukoronowaniem inauguracji roku szkolnego 2021/22 było przedstawienie pierwszoklasistom wychowawców poszczególnych klas. A są to:

  1. Anna Czykwin - wychowawczyni kl. 1 szkoły branżowej 1 stopnia(ślusarskiej i wielozawodowej)
  2. Bogusława Bójko-Pietroczuk - wychowawczyni kl.1technikum żywienia i usług gastronomicznych
  3. Grzegorz Pietraszek - wychowawca kl. 1 technikum informatycznego
  4. Sławomir Jakoniuk - wychowawca kl. 1 technikum logistycznego
  5. Mirosław Wojciuk - wychowawca kl. 1 technikum budownictwa

       

GALERIA ZDJĘĆ