AKCJA POBORU KRWI

We wtorek 7 września zorganizowano w naszej szkole pierwszą w tym roku szkolnym akcję poboru krwi, mającą na celu wsparcie Gabriela Teterdynko- małego hajnowianina chorego na białaczkę, który stale potrzebuje transfuzji.

Bezcennym darem życia podzieliło się bezinteresownie 16 pełnoletnich uczniów, wśród nich znaleźli się tacy, którzy oddawali krew po raz pierwszy. Każdy z donatorów przekazał po 450 ml krwi. W sumie zebrano ponad 7 litrów tej ratującej ludzkie życie substancji. Akcja została zorganizowana przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Hajnówce oraz Szkolne Koło PCK, a pobór krwi odbywała się w ambulansie zaparkowanym na szkolnym placu.

Dziękując ofiarnym honorowym dawcom krwi za ich szlachetność, zachęcamy innych uczniów do wzięcia udziału w kolejnych donacjach i przypominamy, że od stycznia 2021 r. osobom, które oddadzą krew, przysługuje zwolnienie od pracy (w tym od obowiązków szkolnych) w dniu, w którym uczestniczyli w akcji poboru oraz w dniu następnym.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ