WYKŁAD PRACOWNIKA BEN IPN

Kiedy 17 września o godz. 12.00 włączono w naszym mieście syreny alarmowe nie wszyscy wiedzieli, dlaczego je uruchomiono. Aby nieobeznanym z historią uczniom uświadomić, jakie wydarzenia zostały upamiętnione, a innym o nich przypomnieć, pani Joanna Sapieżyńska zaprosiła do naszej szkoły historyka z Instytutu Pamięci Narodowej, który 1 października wygłosił wykład p.t. „Agresja sowiecka 17 IX 1939. Polska północno-wschodnia.”

Pan Waldemar Tyszuk, pracownik białostockiego oddziału Biura Edukacji Narodowej IPN, na wstępie nakreślił specyfikę stosunków radziecko- niemieckich przed wybuchem II wojny światowej, sytuację na wschodnich rubieżach II RP po 1 września 1939 r. oraz scharakteryzował działania zbrojne na naszych terenach podczas wojny obronnej. Następnie omówił okoliczności agresji wojsk sowieckich na Polskę w 1939 roku, zaznaczając dezorientację polskiego dowództwa i słabość ochrony wschodnich granic. Podkreślił również, że do obrony przed agresją sowiecką spontanicznie włączyła się ludność cywilna.

Wykładowi towarzyszyła prezentacja slajdów przedstawiających np. strony z ówczesnych białostockich gazet, czy sowieckie ulotki propagandowe, skierowane do polskich żołnierzy. Prezentacja niewątpliwie mogła zaciekawić odbiorców. Jednak niejeden z nich na pewno żałował, że nie starczyło czasu, aby dokładniej omówić przebieg wydarzeń związanych z agresją ZSRR na ziemi hajnowskiej, bo historia małej ojczyzny jest dla wielu uczniów najbardziej interesująca.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ