PORZĄDKOWANIE GROBÓW

Uczniowie ZSZ działający w Samorządzie Uczniowskim wraz z opiekunem panią Bogusławą Bójko 29 października sprzątali groby byłych pracowników naszej szkoły. Na mogiłach dawnych pedagogów młodzież zapaliła znicze ufundowane przez SU ZSZ, aby w ten symboliczny sposób uczcić ich pamięć.

Polska tradycja, zgodnie z którą przełom października i listopada to czas zadumy i wspomnień o tych, którzy odeszli, jest w ZSZ kultywowana od lat. Uczniowie, porządkując nagrobki, poznają historię swojej szkoły i ludzi, którzy ją tworzyli, np. byłych dyrektorów naszej placówki. W bieżącym roku szkolnym ze szczególnym żalem wspominamy tych, których pożegnaliśmy niedawno, m.in. nieodżałowanego Pana Michała Sadowskiego, pełniącego funkcję dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w latach 1992-2004.

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ