NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości odbył się w naszej szkole montaż słowno–muzyczny z okazji 103 rocznicy odzyskania przez Polskę wolności po 123 latach zaborów. Przygotowała go klasa 3 tlp pod fachowym okiem nauczycielek pani Ali Kojło-Kubackiej i pani Taisy Kerschbaum.

Apel przypomniał zgromadzonym w szkolnej auli uczniom i nauczycielom okoliczności utraty przez nasz kraj niepodległości oraz działania Polaków zmierzające do jej odzyskania. Patriotyczne wiersze i piosenki w nowych, współczesnych aranżacjach, były hołdem złożonym ludziom, którzy poświęcili swoje życie, walcząc o wolną Polskę.

W dzisiejszych, niespokojnych czasach bardzo dobrą pointą apelu był zaprezentowany w jego trakcie fragment piosenki Leszka Wójtowicza, w którym zwracał się on do upersonifikowanej Polski słowami:

Nie pragnę wcale byś była wielka
Zbrojna po zęby od morza do morza
I nie chcę także by cię uważano
Za perłę świata i wybrankę Boga
Chcę tylko domu w twoich granicach…

Bezpieczny dom w granicach Ojczyzny i spokojna codzienność to dziś pragnienie wszystkich mieszkańców Polski. Nieodłącznym elementem życia w normalnym, niezawisłym kraju jest możliwość edukacji, co podkreśliła pani dyrektor Mirosława Szpilko, wręczając na zakończenie uroczystości, dyplomy przyznania stypendium im. prof. Simony Kossak. Otrzymali je uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce:

A.C.       

GALERIA ZDJĘĆ