SEMINARIUM PODLASKIEJ SIECI DORADZTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE HAJNOWSKIM

W dniu 8.11.2021r. w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce odbyło się Seminarium Powiatowe Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Hajnówce we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych.

W spotkaniu uczestniczyli:

Seminarium poświęcone było zapoznaniu się ze strukturą i funkcjami Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego oraz z modelem popytowym w doradztwie zawodowym. Dzięki wystąpieniom prelegentów uczestnicy Seminarium zapoznali się z usługami poradnictwa zawodowego u progu nowych wyzwań, ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce oraz zasadami nauki w Branżowej Szkole I stopnia – wielozawodowej. Podczas konferencji poinformowano również uczestników spotkania o planowanych działaniach w ramach realizowanego projektu – Podlaskiego Kompasu Pracy.

Magdalena Zinkow-Antoniuk       

GALERIA ZDJĘĆ