NIELETNI W ŚWIETLE PRAWA

Czym jest demoralizacja i jakie są jej przejawy, co to jest czyn karalny, jakie konsekwencje za swoje zachowanie może ponieść nieletni?

Na takie pytania odpowiadała prelegentka reprezentująca Komendę Powiatowej Policji w Hajnówce podczas spotkań z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, które odbyły się 24 oraz 25 listopada.

Podczas spotkania pod hasłem "Nieletni w świetle prawa" poruszono temat zasad odpowiedzialności karnej młodzieży w świetle przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń, jak również środków stosowanych przez sąd rodzinny wobec nieletnich oraz odpowiedzialności za przestępstwa związane z narkotykami. Posiłkując się przykładami z życia opowiadano o przestępstwach i wykroczeniach najczęściej popełnianych przez młodych ludzi.

Uczniowie zadawali pytania na nurtujące ich tematy, chętnie włączali się do rozmowy.

Mamy nadzieję, że prelekcja  wzbudzi u młodych ludzi odpowiednie  refleksje  i wpłynie na podejmowanie dobrych i świadomych  wyborów bez kolizji z prawem.

Odpowiedzialność prawna nieletnich. (plik PDF do pobrania)

Magdalena Zinkow-Antoniuk       

GALERIA ZDJĘĆ