Wyniki konkursu NAKRĘĆ się na ZAWÓD !!!

Niezmiernie miło nam poinformować, iż uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce w konkursie NAKRĘĆ się na ZAWÓD, zorganizowanym w ramach projektu „Podlaski Kompas Pracy”. Zwycięską grupę z naszej szkoły tworzyli uczniowie klasy III Technikum Informatycznego:

Zwycięzcom gratulujemy!!!

Kliknij, aby obejrzeć nagranie.


Oto szczegółowe informacje na temat wyników konkursu w poszczególnych subregionach:

subregion bielski

I miejsce - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH ( 473 głosy) - Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostrożanach

II miejsce – INFORMATYK – ( 405 głosów) Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce

III miejsce - MASARZ WĘDLINIARZ JAKO WAŻNY ZAWÓD BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ - (286 głosów) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce

subregion białostocki

I miejsce - PO CO TEN TECHNIK INFORMATYK (704 głosy) Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku

II miejsce - MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNYCH ( 185 głosów) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

subregion suwalski

I miejsce - DIABELSKA KUCHNIA ( 395 głosów) - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach

II miejsce - TECHNIK INFORMATYK ( 338 głosów) Zespół Szkół Nr 6 w Suwałkach

III miejsce - SUPER ZAWÓD – TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ – ( 216 głosów) Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach

subregion łomżyński

I miejsce - TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (779 głosów) - Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie


O terminie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy oraz opiekunowie zostaną poinformowani przez Organizatora.

Magdalena Zinkow-Antoniuk