CO PO SZKOLE? MOŻE PB?

Nad tym, jaką ścieżkę życiową wybrać, czy po ukończeniu szkoły rozpocząć pracę czy też kontynuować naukę, zastanawia się niejeden uczeń ZSZ. Na pewno z takimi dylematami zmagają się tegoroczni maturzyści. To właśnie uczniów czwartych klas do studiowania na Politechnice Białostockiej próbowały przekonać przedstawicielki kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku podczas spotkania, które odbyło się 14 marca w szkolnej auli.

Uczniom zaprezentowano zalety studiowania kierunku inżynieria środowiska, który przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się zaopatrzeniem w wodę, oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków, instalacjami gazowymi, a także systemami wentylacji i klimatyzacji oraz ciepłownictwem. Młodzież dowiedziała się, jakie są perspektywy kariery zawodowej po ukończeniu inżynierii środowiska, zapoznając się z losami konkretnych absolwentów tego kierunku. Podczas spotkania zostały również omówione warunki aplikacji na studia na Politechnice Białostockiej.

Do matury zostało jeszcze trochę czasu, więc warto zawczasu zaplanować ścieżkę swojej ewentualnej edukacji. Może warto wybrać studia na PB?

A. C.       

GALERIA ZDJĘĆ