DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Po długiej, spowodowanej pandemią, przerwie nasza szkoła znów mogła gościć w swoich murach potencjalnych przyszłych uczniów. 1 kwietnia młodzież klas ósmych tłumnie odwiedziła Zespół Szkól Zawodowych. W tym szczególnym dniu wszyscy mieli doskonałe humory, więc spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Ósmoklasistów przywitała pani dyrektor Mirosława Szpilko. Uczniowie ZSZ pod wodzą p. Bogusławy Bójko i p. Agnieszki Grodzkiej przygotowali część artystyczną, która nie tylko rozbawiła gości, ale też dała im okazję poznania kierunków kształcenia oferowanych przez naszą placówkę, a są to:
• technikum budownictwa;
• technikum mechaniczne;
• technikum informatyczne;
• technikum ekonomiczne;
• technikum logistyczne (klasa mundurowa);
• technikum żywienia i usług gastronomicznych;
• szkoła branżowa I stopnia, w której nauka trwa 3 lata, a uczniowie odbywają też praktykę zawodową w wybranym przedsiębiorstwie.

Dzięki przygotowanym w szkole stoiskom prezentującym poszczególne zawody oraz rozmowom z uczniami ZSZ ósmoklasiści dowiedzieli się, że nasza szkoła stwarza młodzieży szereg możliwości. Pozwala nie tylko przygotować się do egzaminu maturalnego, będącego przepustką na studia wyższe, ale też nabyć kompetencje zawodowe, wyjeżdżać na zagraniczne staże, brać udział w bezpłatnych kursach kwalifikacyjnych i zawodowych, doskonalić swoje umiejętności w trakcie praktyk w lokalnych firmach. Przedstawiciele współpracujących z ZSZ przedsiębiorstw Pronar Sp. z o.o z Narwi, Unihouse i Danwood S.A z Bielska Podlaskiego, którzy byli obecni na Dniu Otwartym, zachęcali młodzież z podstawówek do kontynuowania edukacji w naszej szkole, a w przyszłości podjęcia pracy w zaprzyjaźnionych z ZSZ firmach.

Współpraca z prężnie działającymi przedsiębiorstwami daje uczniom możliwość rozwijania swoich umiejętności w trakcie praktyk zawodowych, poznania specyfiki pracy w poważnej firmie, a nawet uzyskania stypendium naukowego fundowanego przez Pronar i Danwood. Po zakończeniu nauki łatwiej niż inni absolwenci szkół średnich mogą dostać popłatną pracę w okolicznych przedsiębiorstwach, gdyż mają nie tylko odpowiednie wykształcenie, ale też doświadczenie zawodowe.

Młodzież, która marzy o pracy w służbach mundurowych również powinna zastanowić się nad kontynuowaniem edukacji w ZSZ, gdyż już od lat nasza szkoła współpracuje z Komendą Powiatową Policji, która wzięła pod swoje skrzydła uczniów technikum logistycznego. O perspektywach kariery w Policji opowiadała ósmoklasistom p. Paulina Pawluczuk-Kośko.

Na zakończenie wizyty w ZSZ goście mogli zwiedzić szkołę i szkolne warsztaty w towarzystwie starszych kolegów. Najprzyjemniejsze doznania towarzyszyły odwiedzinom w pracowni żywieniowej -aromat świeżo upieczonych ciasteczek lubią przecież wszyscy :)

A. C.       

GALERIA ZDJĘĆ

GALERIA ZDJĘĆ