KU CHWALE OBROŃCÓW POGRANICZA

3 października 2023 roku uczniowie klas 2 TI ,2 TL i 2 TE odwiedzili siedzibę Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów szkół średnich województwa podlaskiego” i zaczęło się od…sprawdzianu. Skonsternowanych uczniów na szczęście wyprowadzono z błędu. Okazało się, że ta „kartkówka” to jedynie ankieta, dzięki której prowadzący zorientują się, jaka wiedzą o ich pracy i historii formacji dysponują uczniowie. Kolejnym punktem programu była krótka powtórka z historii Polski i ku radości oficera Straży Granicznej (i pań od historii, które były opiekunkami wycieczki) nasza młodzież wykazała się całkiem dobrą znajomością tematu. Następnie wysłuchaliśmy wykładu o historii służb broniących granic Rzeczpospolitej oraz obejrzeliśmy ciekawą prezentację. Dzięki temu wypełnienie ankiety, która miała sprawdzić, czy nieco przybyło nam wiedzy, okazało się dziecinnie proste. Otrzymawszy od prowadzących certyfikaty udziału w projekcie i prezenty w postaci powerbanków z logo Straży Granicznej, udaliśmy się do izby pamięci Podlaskiego Oddziału SG. W tym wyjątkowym miejscu pozwolono nam zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Kolejnym punktem programu była wizyta w białostockim Muzeum Pamięci Sybiru.

Ruszyliśmy z wagonu…takiego samego, jakim mieszkańcy naszych terenów jechali w nieznane. Zrozpaczeni, zastraszeni, pełni obaw o swoje losy. Dorośli i dzieci. Skazańcy bez winy. Pani Agnieszka poprowadziła nas przez bezkresną przestrzeń Syberii. Pięknej i dzikiej krainy, która dla wielu stała się więzieniem, a czasem nawet grobem. Muzealne ekspozycje były bardzo przejmujące. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali opowieści przewodniczki i widać było, że udzieliła się im wyjątkowa atmosfera tego miejsca.

Opiekunkami wycieczki były Panie Barbara Sajewicz, Joanna Sapieżyńska oraz Anna Oksentowicz-Martyniuk.

aoxm       

GALERIA ZDJĘĆ