Światowy Dzień Rzucania Palenia

Światowy Dzień Rzucania Palenia to trzeci czwartek listopada, w tym roku 16 listopada. Tego dnia w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce wśród chętnych uczniów naszej szkoły przeprowadzono badanie smokerlyzerem na zawartość tlenku węgla i karboksyhemoglobiny w wydychanym powietrzu.

Pani Magdalena Leszczuk z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej poinstruowała uczniów, jak wygląda takie badanie oraz pomogła w interpretacji wyników. Część uczniów przystąpiła do badania z ciekawości, inni z chęci sprawdzenia, jak palenie (nawet bierne) wpływa na organizm człowieka. Oby świadomość negatywnych skutków tego uzależnienia zainicjowała podjęcie decyzji o zerwaniu z nałogiem!

Magdalena Zinkow-Antoniuk       

GALERIA ZDJĘĆ