"PRAKTYCY"

REKRUTACJA

Ogłaszamy rekrutację skierowaną do:

uczniów klas o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanik, technik logistyk, technik informatyk i technik budownictwa uczących się w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce na staże ponadprogramowe (150 godzin) realizowane w Białymstoku w terminie 03-28 lipca 2023 r. w ramach projektu „Praktycy”.

Dokumenty rekrutacyjne i Regulamin rekrutacji dostępne są w Punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły i na stronie www szkoły.

Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 13.04-27.04.2023 r.

Projekt „Praktycy” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0253/19 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 60 (32K, 28M) uczennic/uczniów i 4 (2K,2M) nauczycielek/nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce biorących udział w stażach i dodatkowych zajęciach specjalistycznych u pracodawców oraz targach branżowych w okresie do 10.2023r.

Do głównych rezultatów projektu zaliczymy:

Główne zadania:

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 31.10.2023 r.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy.
 2. Oświadczenie rodzica.
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.
 4. Oświadczenie - wizerunek ucznia.
 5. Deklaracja uczestnictwa.

Ogłaszamy rekrutację skierowaną do:

uczniów klas o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych i technik budownictwa uczących się w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce na zajęcia specjalistyczne realizowane u pracodawców w Białymstoku w ramach projektu „Praktycy”.

Dokumenty rekrutacyjne i Regulamin rekrutacji dostępne są w Punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły i na stronie www szkoły.

Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 01.12- 16.12.2022r.

Projekt „Praktycy” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0253/19 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 60 (32K, 28M) uczennic/uczniów i 4 (2K,2M) nauczycielek/nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce biorących udział w stażach i dodatkowych zajęciach specjalistycznych u pracodawców oraz targach branżowych w okresie do 10.2023r.

Do głównych rezultatów projektu zaliczymy:

Główne zadania:

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 31.10.2023r.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy.
 2. Oświadczenie rodzica.
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.
 4. Oświadczenie - wizerunek ucznia.
 5. Deklaracja uczestnictwa.

 


STAŻE UCZNIÓW W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROJEKTU „PRAKTYCY” (LIPIEC 2022)

W terminie 4-29 lipca 2022r. odbyły się staże ponadprogramowe w Białymstoku zorganizowane przez PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo- Badawczy. Wzięło w nich udział 21 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce z klas o profilu:

Staże odbyły się w Firmach:


Ogłaszamy rekrutację skierowaną do uczniów klas o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanik, technik logistyk, technik informatyk i technik budownictwa uczących się w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce na staże ponadprogramowe (150 godzin) realizowane w Białymstoku w terminie 04-29 lipca 2022 r. w ramach projektu „Praktycy”.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły i na stronie WWW szkoły.

Regulamin rekrutacji dostępny jest w Punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły.

Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 26.04 - 12.05.2022 r.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy.
 2. Oświadczenie rodzica.
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.
 4. Oświadczenie - wizerunek ucznia.
 5. Deklaracja uczestnictwa.

Projekt „Praktycy” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0253/19 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 60 (32K, 28M) uczennic/uczniów i 4 (2K,2M) nauczycielek/nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce biorących udział w stażach i dodatkowych zajęciach specjalistycznych u pracodawców oraz targach branżowych w okresie do 10.2023 r.

Do głównych rezultatów projektu zaliczymy:
- zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 60 uczennic/ów; zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 4 nauczycielek/li;
- zwiększenie szans na zatrudnienie i lepsza perspektywa kariery;
- zwiększenie usamodzielnienia i poczucia własnej wartości; zwiększenie motywacji do dalszego uczestnictwa w kształceniu lub szkoleniu;
- nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych i umiejętności w środowisku pracy, zwiększanie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz mobilności na rynku pracy, w tym dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku.

Główne zadania:
-staże zawodowe dla 42 uczennic/uczniów oraz staże zawodowe dla 4 nauczycielek/nauczycieli,
-zajęcia praktyczne dla 18 uczniów realizowane jako wizyty na targach branżowych,
-dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 14 uczniów u jednych z największych przedsiębiorców w województwie podlaskim w branży budowlanej i gastronomicznej.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 31.10.2023r.


Ogłaszamy rekrutację skierowaną do uczniów klas o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych uczących się w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce na wyjazd edukacyjny na Targi Gastronomiczne EuroGastro realizowany w PTAK Warsaw Expo w ramach projektu „Praktycy”.

Rekrutujemy 18 pełnoletnich uczniów z klas technik żywienia i usług gastronomicznych.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy.
 2. Oświadczenie rodzica.
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.
 4. Oświadczenie - wizerunek ucznia.
 5. Deklaracja uczestnictwa.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Punkcie Rekrutacyjnym na terenie szkoły i na stronie WWW szkoły.

Powyższe dokumenty należy składać w Punkcie Rekrutacyjnym szkoły.

Termin rekrutacji: 01-14.03.2022 r.


Projekt „Praktycy” o numerze umowy RPPD.03.03.01-20-0253/19 realizowany w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 60 (32K, 28M) uczennic/uczniów i 4 (2K,2M) nauczycielek/nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce biorących udział w stażach i dodatkowych zajęciach specjalistycznych u pracodawców oraz targach branżowych w okresie do 10.2023 r.

Do głównych rezultatów projektu zaliczymy:
- zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 60 uczennic/ów; zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 4 nauczycielek/li;
- zwiększenie szans na zatrudnienie i lepsza perspektywa kariery;
- zwiększenie usamodzielnienia i poczucia własnej wartości; zwiększenie motywacji do dalszego uczestnictwa w kształceniu lub szkoleniu,
- nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych i umiejętności w środowisku pracy, zwiększanie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz mobilności na rynku pracy, w tym dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku.

Główne zadania:
-staże zawodowe dla 42 uczennic/uczniów oraz staże zawodowe dla 4 nauczycielek/ nauczycieli,
-zajęcia praktyczne dla 18 uczniów realizowane jako wizyty na targach branżowych,
-dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 14 uczniów u jednych z największych przedsiębiorców w województwie podlaskim w branży budowlanej i gastronomicznej.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 31.10.2023 r.

1. Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli.

2. Deklaracja uczestnictwa.

3. Oświadczenie - wizerunek.

4. Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych.

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w stażach, targach branżowych i zajęciach specjalistycznych realizowanych w ramach projektu: „Praktycy” (plik PDF do pobrania).

Termin składania dokumentacji rekrutacyjnej: 08 - 21.12.2021 r.