Projekt „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”

W ramach programu „Rozwój Lokalny", finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa, Hajnówka otrzymała 3,5 miliona euro wsparcia. Jedno z przedsięwzięć projektu pn. „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja" realizowane będzie również przez szkoły średnie w naszym mieście.

14 czerwca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce zostało podpisane porozumienie pomiędzy dyrektorami szkół średnich - Panią Mirosławą Szpilko z Zespołu Szkół Zawodowych, Panią Wiolettą Januszkiewicz z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Panem Igorem Łukaszuk z II Liceum Ogólnokształcącego z DNJB. W spotkaniu uczestniczyli: Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego Pani Joanna Kojło, Kierownik Referatu Rozwoju Urzędu Miasta Hajnówka Pani Magdalena Chirko, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pani Nina Łukasik i szkolni koordynatorzy projektu. Porozumienie to ma na celu:

Każdy nauczyciel powinien być nastawiony na ciągłe wzbogacanie swoich kwalifikacji i swojej osobowości. W związku z tym nauczyciele szkół średnich w Hajnówce będą uczestniczyć w szkoleniach, warsztatach oraz podejmą studia podyplomowe.

Bogusława Bójko - koordynator projektu w ZSZ       

 


Gmina miejska Hajnówka pozyskała 3,5 mln euro z Programu „Rozwój Lokalny" finansowanego z Funduszy Norweskich i EOG oraz budżetu państwa na realizację wieloaspektowego projektu. Realizatorem projektu jest miasto Hajnówka, powiat hajnowski - partnerem. Nowoczesne kształcenie i fachowe kadry – to jedne z wielu zadań, jakie stawiają przed sobą realizatorzy projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja" - skierowane do szkół średnich w naszym mieście.

Główne zadania projektu, to:

Bogusława Bójko - koordynator projektu w ZSZ       


OFICJALNA STRONA INTERNETOWA PROJEKTU


Dzięki środkom Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014 – 2021 nauczyciele z trzech hajnowskich szkół średnich: Zespołu Szkół Zawodowych, I i II Liceum Ogólnokształcącego będą uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach oraz podejmą studia podyplomowe.

Zawód nauczyciela charakteryzuje się koniecznością aktualizowania zdobytej wiedzy, zdobywania nowych umiejętności i wiadomości. Każdy nauczyciel powinien być nastawiony na ciągłe wzbogacanie swoich kwalifikacji i swojej osobowości.

Bardzo ważne jest poszerzanie wiadomości w dziedzinie, w której jest się specjalistą. Popadanie w rutynę powoduje zatrzymanie się na pewnym etapie. Nauczyciele muszą pamiętać o obowiązku, do którego obliguje ich Karta Nauczyciela - podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

W ramach realizacji projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja'', w celu podniesienia kompetencji nauczycieli planowane jest też dofinansowanie nauczycielom studiów podyplomowych.

Szkolenia i warsztaty dotyczą następujących tematów:

Koordynatorzy projektu       


CYKL SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI:

RELACJA Z WARSZTATÓW W BOBROWEJ DOLINIE

Link do artykułu na stronie szkoły:

Szkolenia nauczycieli

Link do artykułu na stronie projektu:

(Jak sprawić, żeby uczniowie byli kreatywni? Muszą mieć takich nauczycieli - Hajnówka OdNowa - Zielona Transformacja (hajnowkaodnowa.pl))

MATURA "FORMUŁA 2023"

Link do artykułu na stronie szkoły:

Szkolenie nauczycieli

SZKOLENIE NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Link do artykułu na stronie szkoły:

Szkolenie nauczycieli

KREATYWNY NAUCZYCIEL = KREATYWNY UCZEŃ

Link do artykułu na stronie szkoły:

Szkolenie nauczycieli

Terenowa lekcja po Puszczy Białowieskiej

Link do artykułu na stronie szkoły:

Szkolenie nauczycieli

Sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela

Link do artykułu na stronie szkoły:

Szkolenie nauczycieli


MÓJ POMYSŁ NA BIZNES W HAJNÓWCE

W dniu 10 października 2022 roku uczniów klas drugich i trzecich technikum odwiedziły Panie z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Ewa Kozłowska (Dyrektor Fundacji) oraz Pani Alicja Orzechowska (Główny Specjalista ds. produktów MSP). Celem wizyty było poinformowanie uczniów o Konkursie „Mój pomysł na biznes w Hajnówce”. Główna koncepcja konkursu jest ukierunkowana na promowanie przedsiębiorczości i przygotowanie uczniów szkół średnich w Mieście Hajnówka do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym, a ponadto kształcenie postaw przedsiębiorczych oraz możliwość sprawdzenia i praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie realizacji działań szkoleniowo-doradczych.

W ramach organizowanego Konkursu przewidziano wsparcie w ramach Młodzieżowej Akademii Biznesu w postaci doradztwa szkoleniowo-warsztatowego z zakresu opracowania biznesplanów (10 godzin), oraz spotkania z hajnowskimi przedsiębiorcami w formie debat i dyskusji dotyczących motywacji do podjęcia działalności gospodarczej, porad związanych z szukaniem pomysłu na biznes, potrzebnej wiedzy i kompetencji koniecznych do prowadzenia działalności (2 spotkania z łącznym udziałem 3 przedsiębiorców).

Uczestnikiem konkursu może być osoba indywidualna lub zespół składający się z 2-4 uczniów, a udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się na podstawie formularzy złożonych osobiście u Pani Natalii Kotrys (formularz musi być podpisany przez rodzica ucznia niepełnoletniego) do dnia 19 października 2022 r.

W okresie trwania Konkursu każdy uczestnik lub zespół przygotowuje Biznesplan oparty o zasoby i potencjały lokalne. Termin składania Biznesplanów upływa w dniu 5 grudnia 2022 r.

Organizator Konkursu przewidział wyróżnienie trzech autorów (uczestników indywidualnych lub zespołów uczestników) prac konkursowych oraz ufundowanie nagród:

I miejsce – nagroda o wartości 3.000,00 zł, oraz możliwość skorzystania ze wsparcia eksperckiego w ramach działającego w Hajnówce Centrum Wsparcia Biznesu z zakresu działań marketingowych, innowacyjnych form promocji, promocja w social mediach, autoprezentacja i skuteczna komunikacja. Dodatkową nagrodą przewidzianą za to miejsce jest test Thomas International – test badający predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej.

II miejsce – nagroda o wartości 2.000,00 zł;

III miejsce – nagroda o wartości 1.000,00 zł.

Organizacja konkursu na opracowanie biznesplanu pn. „Mój pomysł na biznes w Hajnówce” skierowanego do uczniów hajnowskich szkół średnich wraz ze wsparciem szkoleniowo-doradczym realizowane jest w ramach projektu pn. "Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.


Z WIZYTĄ W SZKOLE WZORCOWEJ

23 listopada 2022 roku gościliśmy w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku. W studyjnej wizycie wzięli udział: Dyrektor Szkoły - Pani Mirosława Szpilko, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego - Pan Jarosław Golonko, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hajnówce - Pani Nina Łukasik oraz Pan Kornel Oliwier Godończuk - nauczyciel informatyki w naszej szkole.

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych dysponuje wzorcowymi pracowniami, przygotowującymi do wielu różnych zawodów. Zaprezentowano nam te imponująco wyposażone stanowiska do praktycznej nauki zawodu: elektrotechniczną, sanitarną, geodezyjną, budowlaną, laboratoryjną oraz odnawialnych źródeł energii. A my wykorzystamy tę wiedzę i doświadczenie bratniej szkoły w przygotowaniu nowoczesnych pracowni, w których będą zdobywać zawodowe szlify adepci tych zawodów w naszej placówce.


Jesteśmy Pro – Eco!

15 marca 2023 roku uczniowie szkół podstawowych z Hajnówki i powiatu zapoznali się z nową ofertą Zespołu Szkół Zawodowych. Mowa o profilu budowlanym naszego technikum, w którym od przyszłego roku nauczać będziemy o wiatrowych turbinach, panelach fotowoltaicznych oraz kolektorach słonecznych. A wszystko dla Mateczki – Ziemi. Odnawialne Źródła Energii to jedyna szansa, abyśmy zostawili przyszłym pokoleniom zielono-błękitną planetę, a nie kosmiczną piaskownicę.

Uczestnicy spotkania, poza garścią przydatnych informacji, otrzymali równie przydatne gadżety – długopisy i kubki. Nie zabrakło też poczęstunku – wszak bez „energii” i człowiek nie może działać.

Do zobaczenia zatem – w słońcu i na wietrze! Po wiedzę i umiejętności zapraszamy!

aoxm       

 
 

   

Hajnówka OdNowa- Zielona Transformacja

Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa