ROZEZNANIE RYNKOWE NA ZAKUP KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH

Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce planuje dokonać zakupu komputerów przenośnych, zwanych dalej „laptopami”, wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.

Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej informacji należy złożyć w terminie do 25.11.2021 r. do godz. 12.00 w jednej z następujących form:

Otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 25.11.2021. o godz. 13.00.

Załącznik (plik WORD)

Załącznik (plik OpenOffice)

Załącznik (plik PDF)