PARTNERZY SZKOŁY

Niezwykle ważnym elementem działań Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce jest współpraca ze środowiskiem lokalnym, a w szczególności z pracodawcami.

Wspólna realizacja zadań , których celem jest poprawa jakości kształcenia praktycznego i jego wysoka efektywność, przygotowanie kwalifikacyjno-zawodowe i nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy są niezmiernie istotne, ponieważ gwarantują efektywny rozwój i uatrakcyjnienie oferty szkolnictwa zawodowego.

Współpraca ZSZ z pracodawcami obejmuje między innymi:

Wśród firm współpracujących z Zespołem Szkół Zawodowych w Hajnówce szczególne miejsce zajmują:

/Kliknięcie na hiperłącze wyświetli szczegółowe informacje o współpracy.

Podstrony będą na bieżąco uzupełniane o nowe wpisy oraz zdjęcia./

PRONAR SP. Z O.O.

DANWOOD S.A.

UNIHOUSE S.A.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG

KOMUNALNYCH SP. Z O.O.