PRZETARGI

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie projektu budowlanego boiska wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce”
Rozeznanie rynkowe na zakup komputerów przenośnych, zwanych dalej „laptopami”, wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie dodatkowych uprawnień pożądanych na rynku pracy w ramach projektu „PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE POPRZEZ REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY” - część 2Przetarg nieograniczony na przebudowę dachu nad budynkiem warsztatowym spawalni i lakierni w Zespole Szkół Zawodowych w HajnówcePrzetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie dodatkowych uprawnień pożądanych na rynku pracy realizowanych w ramach projektu „PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE POPRZEZ REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY”Przetarg nieograniczony na zakup obrabiarek numerycznych CNC z oprzyrządowaniem, realizowany w ramach projektu „PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE POPRZEZ REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY”


Rozeznanie rynku na przeprowadzenie warsztatów z zakresu kształtowania u uczniów właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy z zakresu rozwijania kreatywności, skutecznej komunikacji, obsługi klienta z elementami negocjacji